maximedia
 • Web Scraping, ekstrakcja danych

  Pozyskiwanie informacji ze stron www: e-sklepów, ogłoszeń, portali, rejestrów

 • Monitorowanie

  Cykliczne, okresowe monitorowanie rynku; skanowanie stron w poszukiwaniu zmian

 • Bazy danych

  Przetwarzanie i analizowanie pozyskanych danych

 • Raportowanie

  Tworzenie raportów w oparciu o pozyskane dane(CSV, XML, API JSON)

 • Symulowanie zachowań użytkownika

  Odtwarzanie zachowań uzytkowników, testowanie serwisów

 • Boty internetowe

  Tworzenie programów symulujących ruch sieciowy

Kontakt

 

Zainteresowany? Wyślij email: